Kaart

Door op de kaart te klikken en deze vast te houden, kunt u de onderstaande kaart verslepen.
U kunt in- en uitzoomen op een bepaald gebied en zien:
- Welke lantaarnpalen de gemeente wil laten staan (gele kleur); 
- Welke lantaarnpalen de gemeente voorstelt om te verwijderen (blauwe kleur).

Om een reactie te kunnen geven, selecteert u eerst een gebied en straat.
Vervolgens verschijnt er onder de kaart een reactieformulier, waarmee u kunt reageren.
Dit kan pas als het gebied aan de beurt is.

U kunt vervolgens reageren op de plannen voor die straat. U kunt aangeven of uw naam zichtbaar mag zijn of alleen uw reactie.
We vragen u om aan te geven of u bewoner of gebruiker bent van de straat.